Sintrum IT Software Ontwikkelen

API

Een Application Programming Interface (API) is een groep definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Wanneer het ene programma een ingang en een set afspraken aanbiedt, dan kan andere software deze ingang en afspraken gebruiken voor uitwisseling van informatie en instructies.

Flexibel

Een API is helemaal flexibel te ontwikkelen. Je kunt als het ware de deur zo ver open zetten als je wilt.

Copyright 2015