Sintrum IT Full stack development

C++ programmeren

C++
De programmeertaal C++ is gebaseerd op C. C++ is een objectgeoriënteerde taal, wat inhoudt dat het opgebouwd is uit afzonderlijke objecten waardoor het programmeren sneller en eenvoudiger wordt.

De belangrijkste uitbreidingen van C++ ten opzichte van C zijn:

  • Klassentoevoegingen
  • Templates
  • Naamruimte
  • Operator overloading

C++ wordt veel gebruikt bij besturingssystemen, waarbij te denken valt aan Internet of Things devices waar compactheid en snelheid belangrijk zijn. Bij C++ wordt er rechtstreeks gecommuniceerd met de computer. De ontwikkeltalen Java en C# zijn andere objectgeoriënteerde ontwikkeltalen die grotendeels op C++ gebaseerd zijn.

Copyright 2015